Kultur-Sorgs-Runda


Sedan flera år har föreningen Ljudtornet bidragit till Gnesta konstrunda med ljudkonstfestivalen ANTENN i Gnestas gamla vattentorn. Men då kommunen nu stängt dörrarna till tornet, har vi tvingats pausa festivalen tills vidare. I stället kommer Ljudtornet att göra en konstnärlig aktion i form av en sorgeprocession under lördagens konstrunda. Aktionen är samtidigt ett upprop - med namninsamling - för att uppmärksamma den allvarliga bristen på dialog och kompetens på kulturområdet inom Gnesta kommun.


Vi kräver att Gnesta kommun ger Ljudtornet tillgång till vattentornet för att skapa publika evenemang för alla åldrar även i framtiden! 

Vi kräver att Gnesta kommun tillsätter en kultursamordnare, samt en enhetschef för kommunikation och samverkan - snarast! 


Här kan du se hela uppropet och visa ditt stöd (du får ett svarsmejl - glöm inte att bekräfta din underskrift):


https://www.skrivunder.com/gnesta_kommun_-_oppna_dorrarna_till_vattentornet

I sju år har konstnärsgruppen Ljudtornet skapat ljudkonst-event och arrangerat festivaler i Gnestas gamla vattentorn, men i år tar det slut. Måndagen den 3/7 meddelade Gnesta kommun att de inte kan erbjuda Ljudtornet tillgång till vattentornet för årets ANTENN-festival, och i nuläget inte heller ge svar på när eller ens om Ljudtornet kan få tillgång till tornet i framtiden. Om årets festival inte kan genomföras som planerat, betyder det i sin tur att Ljudtornet måste avstå ett redan beviljat stöd från Region Sörmland och avboka årets samarbete med Sörmlands museum. Samtidigt villkoras kommunens kulturbidrag till Ljudtornet, så att avtal måste träffas mellan Ljudtornet och Föreningen Gnesta Vattentorn för utbetalning. Men eftersom FGV nu försvinner ur bilden, så försvinner även kommunens ekonomiska stöd till Ljudtornet.

Bakgrund om vattentornet:
Gnesta kommun har sedan ett antal år hyrt ut vattentornet till Föreningen Gnesta Vattentorn på mycket förmånliga villkor, och FGV har i sin tur hyrt ut till Ljudtornet för tidsbegränsade evenemang. Under 2020 genomförde kommunen en omfattande utvändig renovering. Tornet klassas ännu idag som teknisk byggnad, vilket innebär att det behövs temporärt bygglov för att bedriva annan verksamhet - men nu har detta bygglov löpt ut. Även det senaste hyreskontraktet mellan kommunen och FGV har nyligen gått ut.

Nuläge, juli 2023:
Kommunen har erbjudit FGV ett avtal för ytterligare 5 år, på samma villkor som tidigare. Men FGV tackade nej, och enligt uppgift planeras nu avveckling av hela föreningen. Gnesta kommun ser då två möjligheter;
- att kommunen i framtiden hyr ut tornet direkt till eventuella evenemang, utan fördyrande mellanhänder. I så fall ska tornet först renoveras och rustas upp invändigt. Om detaljplanen också ska ändras blir det ytterligare kostnader
- att inte längre tillåta publik tillgång till tornet (och därmed slippa hela frågan om bygglov/detaljplan)

2023 års ANTENN-festival är sedan länge planerad till första helgen i september. Ända sedan september 2022 har Ljudtornet sökt svar från Gnesta kommun om förutsättningarna. Kommunen har nu meddelat att de fattar beslut först efter sommaren om vilken väg de väljer.

Ljudtornet ser även en tredje möjlighet: att kommunen erbjuder ett hyresavtal till föreningen Ljudtornet, med vattentornet i befintligt skick och med möjlighet att förnya det temporära bygglovet. På så sätt kan Ljudtornet även i framtiden erbjuda en nyskapande mötesplats för ljudkonst och musik, med ett brett utbud av genrer samt aktiviteter för alla åldrar.

Bakgrund om ANTENN-festivalen och föreningen Ljudtornet:
Konstnärsgruppen Ljudtornet har samlats kring den unika akustiken i Vattentornet, och grundar sin verksamhet i en önskan att ha fortsatt tillgång till tornet och bevara det utan stora ingrepp. Vi samarbetar sedan 2019 med Sörmlands Museum, och med Studiefrämjandet i Sörmland. Ljudtornet deltar också i flera internationella samarbeten och sänder webbradio som når lyssnare över hela världen.

ANTENN ljudkonstfestival har hållits årligen i augusti/september sedan 2018, med stöd från Kulturrådet, Region Sörmland, Nordisk KulturKontakt och Gnesta kommun. Festivalen har presenterat akter med sammanlagt över hundra artister - både lokala och (inter)nationellt kända och prisbelönade. Genom Ljudtornets residency-verksamhet har svenska och utländska artister kunnat arbeta i tornets ljudrum, vilket resulterat i ett antal nyproducerade verk. Sedan 2020 ingår Ljudtornet i det internationella nätverket Art’s Birthday, och firar “konstens födelsedag” den 17 januari med platsspecifika verk och strömmad webbradio. Ljudtornet har ända från begynnelsen haft nära kontakt med publiken, och nått ett stort antal barn och vuxna med konserter, film, performances, workshopar och webbradio - det sista särskilt betydelsefullt under pandemiåren!
Vår publik har främst kommit från närområdet, men vi har även fått välkomna långväga gäster till tornet. Under åren har vi bjudit besökare och lyssnare på samtida ljudkonst, men också operasång, jazz, folkmusik, elektronisk och klassisk musik, mongolisk strupsång, improvisationsmusik, kulning och body percussion… samt rörlig skulptur, video och ljusprojektioner. Festivalprogrammen har även omfattat workshopar för barn och vuxna - exempelvis i baby-toning, Deep Listening, röstimprovisation och instrumentbygge (theremin, vassflöjt m m).

Ett axplock av de artister och grupper som gästat vattentornet under tidigare ANTENN-festivaler:


2018
Björnlunda Nya Manskör
Linnea Rundgren och Tomas Björkdal
Ebba Westerberg och Johanna Dahl


2019
Ragnhild Mao
Lars Gunnar Bodin presenterad av Erik Peters
The Remin’ Trio - Ylva Q Arkvik, Girilal Baars och Lars Bröndum
Folk Song Lab
The Great Learning Orchestra
Tuomas Rounakari och Elisabeth Heilmann Blind
Jenny Sunesson
Shapes of Sounds - Alexandra Nilsson och Jenny Soep
Nyxxx - Elize Arvefjord, Kerstin Weimers, Tova Gerge, Ebba Petrén, Gabriel Widing och Albin Werle

2020
John Beck
Torbjörn Grass
Katt Hernandez

2021
Klas Jervfors Turner & Johan "Zilverzurf" Zachrisson
Peter Söderberg och Anna Lindal
Anka Draugelates

2022
Christina Knochenhauer
Helena Persson och Nils Berg
Brenda El Rayes
Kajsa Magnarsson

Fullständiga program och dokumentation finns här


Länk till låst ärtikel i SN:

https://sn.se/nyheter/gnesta/artikel/gnestafestivalen-stalls-in-kanns-som-de-vill-bli-av-med-oss/r56pg11l?fbclid=IwAR2CEj3V__GuGX-ma92eGp82mCJtsvHUUpdXZoCEQuHQFiWejb3G1xBYn-E