ANTENN 2020

LJUDTORNET

ANTENN 2020 tar formen av en sorgesång, en ritual som formas på plats i vattentornet. Lyssna via live webbradio www.ljudtornet.org

 

från soluppgång lördag 29 augusti : 05:38

till solnedgång söndag 30 augusti : 19:54

= 38 timmar, 16 minuter = 2296 minuter

 

Gemensamt konstnärligt arbete in situ, i relation till vattnets lokala kretslopp; källan, sjön, ån (med reningsverket) och de underjordiska ledningssystem som binder samman vattentornet med byggnaderna i samhället. I detta vattentema finns även våra tårar, moln och regn och is; och det uråldriga flöde som genomströmmar allt levande.

 

samarbetande konstnärer:

Julia Adzuki

John Beck

Tomas Björkdal

Johanna Dahl

Patrick Dallard

Anka Draugelates

Torbjörn Grass

Katt Hernandez

Helena Hildur W.

Karin Lindström Kolterud

Björn Ola Lind

Tuomas Rounakari

Erik Peters

 


WebbRadio Länk

(kommer snart)

Web Radio Link 

(coming soon)

ANTENN 2020 takes shape as a durational lament, a ritual space we hold together in the water tower. Listen in via live web radio www.ljudtornet.org

 

from sunrise Saturday 29 August 5:38 CET

to sundown Sunday 30th August 19:54 CET

= 38 hours, 16 minutes = 2296 minutes

 

A collaboration on site, in relation to the local water systems; the spring, lake, rivulet (where the sewerage works is located) and all the plumbing underground that connects the houses and the water tower. In this theme of water is of course our tears, the clouds and ice, and flow. The ancient water that moves through all of life.

 

collaborating artists:

Julia Adzuki

John Beck

Tomas Björkdal

Johanna Dahl

Patrick Dallard

Anka Draugelates

Torbjörn Grass

Katt Hernandez

Helena Hildur W.

Karin Lindström Kolterud

Björn Ola Lind

Tuomas Rounakari

Erik Peters

 

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support of:

Copyright @ All Rights Reserved