ANTENN ljudkonstfestival

ett mikro makro kosmos

lördag 27 augusti | Saturday 27 August

10-11:00 LjudRymd installation

11:00 Aksel Striim (DK) & Katrine Faber (DK) --Between Voices--

12:30 Torbjörn Grass

14:00 Julia Adzuki --Ashes to Ashes-- (gratis inträde | free entry - utomhus | outdoor)

15:00 Kajsa Magnarsson

16:30 Katrine Faber (DK) --Songs from my Body-- 

18:00 Tomas Björkdal (18:15 LjudRymd installation) 18:30 Erik Peters

19:30 GE.NS (UA), Maria Nordsø Lundberg

& Juanma González --Song of a Tree--

21:00 Katt Hernandez

13-17:00 Vassflöjt workshop för barn | reed flute workshop for children 

med | with Aksel Striim & Patrick Dallard (utomhus | outdoors)

  

söndag 28 augusti | Sunday 28 August

10:00-11:00 LjudRymd installation

11:00 Ministeriet för Miljösorg

12:30 Aksel Striim (DK)

14:00 Christina Knochenhauer --Hildegard av Bingen--

15:30 Karin Lindström Kolterud & Katt Hernandez

17:00 Brenda El Rayes

13-17:00 Vassflöjt workshop för barn | reed flute workshop for children

med | with Aksel Striim & Patrick Dallard (utomhus| outdoors)

 

lördag 3 september | Saturday 3 September

öppet 10-17:00

11:00 Helena Persson och Nils Berg

14:00 Helena Persson och Nils Berg

(gratis inträde | free entry)

 

söndag 4 september | Sunday 4 September

öppet 10-17:00

11:00 Tomas Björkdal

(Uppspelning av ljudverk - kompositören kan inte själv närvara)

14:00 Johanna Dahl

(gratis inträde | free entry)


LjudRymd installation  | SoundSpace installation

gratis inträde - öppet alla dagar mellan konsert | free entry - open all days between performances

med | with Rolf Schuurmans, Helena Hildur W., Patrick Dallard, Katrine Faber, Torbjörn Grass,

Katt Hernandez, Tomas Björkdal, Julia Adzuki, Erik Peters & Karin Lindström Kolterud.


*med reservation för ändringar | subject to changes

Biljettpriser 27-28.8


Dagspass 150 kr

Dagspass ger garanterad plats på alla programpunkter under en dag

OBS! Du måste vara på plats senast 10 min innan programpunkten, efter det börjar vanliga entrébiljetter att säljas vid dörren.

Dagspass bokas via Tickster.


Entrébiljett 100 kr

I mån av plats ger biljetten även inträde till resterande programpunkter samma dag.

Entrébiljetter säljs på plats och betalas kontant eller med Swish.


Fri entré till installationen i Vattentornet och övriga aktiviteter utanför Vattentornet. Fri entré till konsert och installationen under Konstrunda, den 3 & 4 september. 

Antalet publikplatser i tornet är begränsat till 25 personer.

I temat för årets ANTENN ljudkonstfestival, LjudRymd vill vi utmana oss att sträcka våra antenner i lyssnandet mot ett mikro och ett makro kosmos. Från den minsta mikroresonans inne i kroppen, i träd och från insekter som bin i sin kupa av sitt eget universum till makroresonans ur ett kosmiskt perspektiv. Är rymden bara tystnad eller talar den till oss om vi lyssnar ordentligt? Hur ser vi på oss själva och världen ur dessa olika perspektiv av utåt och inåt? Vad finns för resonans i det osynliga, i luften vi alla varelser delar? I tornet ska Ljudtornet konstnärsgrupp skapa ett universum där världarna mikro/makro får mötas i en ljudinstallation från field recordings och videoprojektioner från mikroskop och teleskop. 

Ticket prices 27-28.8


Day pass SEK 150

Day passes guarantee a place at all program points during a day

ATTENTION! You must be there no later than 10 minutes before the program point, after that regular entrance tickets start to be sold at the door.

Day passes are booked via Tickster.


Entrance ticket SEK 100

Subject to space, the ticket also gives entry to the remaining program points on the same day. Entrance tickets are sold on site and paid in cash or with Swish.


Free entrance to the installation in the Water Tower and other activities outside the Water Tower.

Free Entrance to concerts and installation during the Konstrunda, 3 & 4 September.

The number of audience seats in the tower is limited to 25 people

In the theme for this year's ANTENN sound art festival, LjudRymd, we challenge ourselves to stretch our antennas in listening to micro and macro cosmos. From the slightest micro-resonance inside the body, in trees and from insects, from bees in their hive universe to macro-resonance from a cosmic perspective. Is space just silence or does it speak to us if we listen properly? How do we see ourselves and the world from these different perspectives, outwards and inwards? What is the resonance in the invisible, in the air we all beings share? In the tower, Ljudtornet's artist group will create a universe where micro/macro worlds can meet in a sound installation, with field recordings and video projections from microscopes and telescopes.


arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with: