LjudKompost

+

Ministeriet för Miljösorg

4-5.9.2021 

10:00 - 17:00

Konstrunda 4-5 september i gamla vattentornet Gnesta


Den följande helgen efter ANTENN ljudkonstfestival pågår Gnestas Konstrunda, då ska vi öppna Vattentornet igen med en efterklang av festivalen. Vi spelar upp inspelningen från festivalen och har öppet hus med begränsat antal besökare. LjudKompost fortsätter att bryta ner ljuden från festivalen.


Publik

Max.10 personer tillåten i tornet åt gången, även per konsert (ink. musiker och tekniker). För att säkra antalet besökare inne i vattentornet kommer vi att tillämpa ''klädnypemetoden'' som många butiker använder sig av. Det finns så många klädnypor som det finns antal tillåtna platser. Om alla platser/ klädnypor är upptagna får man vänta utanför. ”En ut och en in.”
Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

 

LjudKompost-installationen 

Idén är att skapa komposition genom de-komposition – en nedbrytnings- och förvandlingsprocess. Vattentornet blir till ett inspelningsinstrument när föreningens medlemmar skapar en installation av rullbandspelare med en lång loop av rullband som passerar genom flera bandspelare. Vi bjuder in publiken att mata Ljudkompost med det de vill förändra (läs mer om Ministeriet för Miljösorg nedan). Ljudet förvrängs gradvis när olika inspelningar läggs på varandra tills ljudet har förvandlats helt. LjudKompost skapas av Tomas Björkdal, Erik Peters, Rolf Schuurmans och Patrick Dallard. 


 

Konstrunda 4-5 September in the old watertower Gnesta


The following weekend after ANTENN sound art festival is Gnesta's Open Studios event and we will open the water tower again with an echo of the festival. The recording of the festival will be played through speakers, it will be open house for the public with a limited number of visitors at one time.


Audience

Maximum 10 people allowed in the tower at a time, also during concerts (incl. Musicians and technicians). In order to secure the number of visitors inside the water tower, we will apply the ''clothing peg method'' that many shops use. There are as many clothes pegs as there are number of places. If all places / clothes pegs are occupied, you have to wait outside. 'One out and one in.'
Avoid crowding, keep your distance and stay home if you are sick!


LjudKompost installation

The idea is to create composition through de-composition - a process of decomposition and transformation. The water tower becomes a recording instrument when the association's members create an installation of tape recorders with a long loop of tape recorders that pass through several tape recorders. We invite the audience to feed Ljudkompost with what they want to change (read more about the Ministry of Environmental Grief below). The sound is gradually distorted are recordings are overlayed until the sound has been completely transformed. LjudKompost is created by Tomas Björkdal, Erik Peters, Rolf Schuurmans and Patrick Dallard.arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with:

Copyright @ All Rights Reserved