Gnesta Vattentorn 

Öppet för allmänheten

från 10-17:00

lördag & söndag

(upp till 10 personer åt gången)

Ekon från LjudVågornasSång / ANTENN 2020


Under årets konstrunda bjuder Ljudtornet in publiken till ekot av LjudVågornasSång, en ljudande sorgesång i Gnestas gamla vattentorn. Under sista helgen i augusti genomförde 13 ljudkonstnärer och musiker en rituell performance med vatten som tema: kallkällan, sjön, ån, vatten- och avloppsledningarna; tårar, moln och is... Det uråldriga vattnet, som flödar genom allt liv. Ljudverket kan nu återupplevas på plats i tornet.Om Ljudtornet och LjudVågornasSång
För tredje året i rad har ljudkonstfestivalen ANTENN ägt rum i Gnestas gamla vattentorn. För initiativet står gruppen Ljudtornet, som består av fem konstnärer och musiker baserade i Gnesta med omnejd. I år bjöds ytterligare åtta konstnärer/musiker in för att skapa ett gemensamt verk på plats - en sorgesång, med vatten som genomgående tema. De inbjudna konstnärerna är verksamma både nationellt och internationellt, och uttrycksformerna skiftar - från röst och instrument till performance och egenbyggda ljudinstallationer; från akustiskt till elektroniskt, över kulning, jazz, samtida konstmusik, sakrala och klassiska influenser, folkmusik och urfolksritualer.

Ljudtornet består av
Julia Adzuki och Patrick Dallard - samverkande konstnärer i SymbioLab
Tomas Björkdal - kompositör och ljuddesigner
Karin Lindström Kolterud - sångerska och traditionsbärare inom kulning
Helena Hildur W. - konstnär


Årets inbjudna konstnärer är

John Beck - kompositör och pianist (USA, Sverige)

Johanna Dahl - kompositör och cellist (Sverige)

Anka Draugelates - röstartist, kompositör och improvisationsmusiker (Tyskland)

Torbjörn Grass - kompositör, instrumentbyggare, konstnär och musiker (Sverige)

Katt Hernandez - vildviolinist, improvisatör och kompositör (USA, Sverige)

Björn Ola Lind - konstnär, musiker och aboriginsk tradititionsbärare  (Sverige)

Erik Peters - elektronisk/akustisk tonsättare (Sverige)

Tuomas Rounakari - violinist och traditionsbärare (Finland)
Konstrunda | Open Studios

5-6th September 2020

Gnesta Water Tower 

Open to the public

from 10-17:00

Saturday & Sunday

(up to 10 people at a time)

Echoes of SoundWavesLament (ANTENN 2020)


During Gnesta konstrunda, Ljudtornet invites you to step into the echoes of SoundWavesLament, a durational lament that took place in the Gnesta's old Water Tower just one week earlier, together with 13 artists and musicians. This year's ANTENN sound art festival under the title SoundWavesLament was a ritual performance in relation to water; the local spring, lake, rivulet and sewerage works, our tears, clouds, ice and flow. The ancient water that moves through all of life. 


About Ljudtornet and the SoundWavesLament
For the third year in a row, ANTENN is arranged in Gnesta's old Water Tower - this year as a digital event, with recordings available on www.ljudtornet.org The initiative is led by the group Ljudtornet (the Soundtower) which consists of five (sound) artists and musicians based in Gnesta and the surrounding area. For this year's festival, another eight artists / musicians were invited to create a joint work on site. The invited artists are active both nationally and internationally, and the forms of expression vary - from voice and instruments to performance and self-built sound installations; from acoustic to electronic, to herding call, jazz, contemporary art music, sacred and classical influences, folk music and indigenous rituals ...


Ljudtornet consists of

Julia Adzuki and Patrick Dallard - collaborating artists in SymbioLab

Tomas Björkdal - composer and sound designer

Karin Lindström Kolterud - singer and herding caller

Helena Hildur W. - artist


This year's invited artists are

John Beck - composer and pianist (USA, Sweden)

Johanna Dahl - composer and cellist (Sweden)

Anka Draugelates - voice artist, composer and improvisational musician (Germany)

Torbjörn Grass - composer, instrument builder, artist and musician (Sweden)

Katt Hernandez - wild violinist, improviser and composer (USA, Sweden)

Björn Ola Lind - artist, musician and yidaki player (Sweden)

Erik Peters - electronic / acoustic composer (Sweden)

Tuomas Rounakari - violinist and Karelian lament teacher (Finland)      

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support of:

Copyright @ All Rights Reserved