en plattform för experimentell ljudkonst och musik i ett unikt akustiskt rum  |  a platform for experimental sound art and music in a unique acoustic room

Om | About

Ljudtornet är en plattform för experimentell ljud, konst och musik som ta plats i Gnesta Vattentorn med en årligt återkommande festival ANTENN och andra evenemang. I förlängningen vill Ljudtornet etablera en permanent plats för experimentell ljud, konst och musik, och ett internationellt residency-program.


Ljudtornet är en grupp konstnärer och sångare med brokig bakgrund, som har en brinnande lust att gemensamt utforska rösten och resonansen i Gnesta gamla Vattentorn. Akustiken i tornet är helt unik med sin exceptionellt långa och runtgående efterklang.


Då vi lever i en värld där tystnad är en bristvara, har vi blivit sämre på det uppmärksamma lyssnandet. Ljudtornet vill återta förmågan att lyssna med alla sinnen - på oss själva, varandra och till jorden.

Ljudtornet (The sound tower) is a platform for experiemental sound, art and music that takes place in the old watertower in Gnesta, with an annual festival ANTENN and other events. In the long term Ljudtornet wishes to establish a permanent place for experiemental sound, art and music, and an international residency program.


Ljudtornet is a group of artists and singers with diverse backgrounds who have a burning desire to explore the voice and resonance of Gnesta's Water Tower. The acoustics of the tower are completely unique with their exceptionally long and rounding reverberation.


As we live in a world where silence is scarce, we have become less attentive to listening. Ljudtornet wants to support the practice of listening with all the senses - to ourselves, each other and to earth.

kontakt & hitta hit  |  contact & find us

gamla Vattentornet | the old water tower


Freja skolgård | Freja Schoolyard

Skolgatan

Gnesta

email: info@ljudtornet.org

Ljudtornets konstnärsgrupp  |  Ljudtornets artist group

KARIN LINDSTRÖM KOLTERUD är yrkesverksam som pedagog och artist inom folksång med spetskompetens i den ålderdomliga röstliga locktekniken kulning som är förknippad med den nordiska fäbodtraditionen. Karin är kulande traditionsbärare efter sin norska släkt i Valdres. Hon har skogen som arbetsplats och använder kulningen som friskvård - som ett verktyg för närvaro i nuet genom det kraftfulla ljudet i kulningen. 


KARIN LINDSTRÖM KOLTERUD is a professional folk music singer and educator, with a particular expertise in “kulning” - the ancient herding call technique developed in Scandinavia, where farm women brought their cattle to upland grazing areas during summer. Karin carries on the tradition  from her Norwegian ancestors in the district of Valdres. The forest is her workplace, and in her practice, the powerful sound of “kulning” also becomes a tool for enhancing physical presence and promote wellness.

 

www.kularkraft.se

 

https://youtu.be/TryQTdtcyEc

https://youtu.be/TTH1Be5_VQ0

PATRICK DALLARD arbetar som konstnär och konstpedagog, samt studerar Deep Listening genom Hola folkhögskola och The Center for Deep Listening vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy (New York State, USA). Patrick utforskar ljud genom att skapa instrument för SymbioLab, som nu turnerar med instrumentet bAUM och en lekfull ljudträdgård.


PATRICK DALLARD works as an artist and art educator, and studies Deep Listening through Hola Folk High School and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y. He explores sound by creating instruments for SymbioLab, which is now touring with the instrument bAUM and a playful sound garden.


www.symbiolab.se

JULIA ADZUKI är konstnär och danspedagog som arbetar med akustisk och poetisk resonans och skapar instrument, performances och upplevelser som väcker sinnena. Julia är certifierad lärare i rörelsepedagogiken Skinner Releasing Technique, och har en MA i koreografi med specialisering i New Performing Practices från DOCH / Stockholms konsthögskola. Sedan 2009 har Julia ett pågående samarbete med Patrick Dallard som SymbioLab.


JULIA ADZUKI is an artist and dance educator working with acoustic and poetic resonance, creating instruments, performances and experiences that awaken the senses. Julia is a certified teacher in the movement pedagogy Skinner Releasing Technique, and has an MA in choreography with specialization in New Performing Practices from DOCH / Stockholm University of the Arts. Since 2009 Julia has an ongoing collaboration with Patrick Dallard as SymbioLab.


www.juliaadzuki.com

www.symbiolab.se

TOMAS BJÖRKDAL är kompositör och ljuddesigner som arbetar med gränsöverskridande scenkonst, installationer, audio walks och performance, ljudkonst och konstfilm. Han utgår gärna från egna ljudinspelningar - ofta platsspecifika - som sedan bearbetas. Tomas har gått EMS’ tonsättarutbildning och är utbildad ljuddesigner vid Dramatiska Institutet (StDH). Han har bland annat gjort musik och ljuddesign till ett flertal uppsättningar på Stockholms Stadsteater, samt interaktiva föreställningar tillsammans med scenkonstkollektivet MOLD.


TOMAS BJÖRKDAL is a composer and sound designer who works with cross-border performing arts, installations, headphone-based performances, sound art and art film. He works mainly with his own recorded sounds, often site-specific which are then processed. Tomas has attended EMS composer training and is a trained sound designer at the Dramatic Institute (StDH). He has made music and sound design for several performances at Stockholm City Theater. Together with the performing arts collective MOLD, he creates interactive performances.


www.tomasbjorkdal.com

http://mold.strikingly.com/https://vimeo.com/user24641052

HELENA HILDUR W. är utbildad som målare och tecknare på Konsthögskolan i Stockholm. Hon är verksam i en lång och öppen hantverkstradition. Hennes arbetsplats är där det osynliga möter det synliga; måleriet lär henne att lyssna med ögonen. Hon har tillbringat mycket tid med barn och med gamla människor, liksom också med människor som inte talar. Helena har även arbetat med rumsgestaltning och flerspråkig performance, och har ett särskilt intresse för icke-hierarkiska praktiker inom lärande och forskning.


HELENA HILDUR W. is a visual artist, educated at the Royal Institute of Art in Stockholm - standing in open-ended tradition, in a workplace where the invisible and the visible touch one another. Painting, to her, is learning to listen by eyesight. She has spent much of her time in children’s company, and with old people; also with people who, for some reason, do not speak. Moreover, she has worked with installations and multilingual performances, and keeps a special interest in non-hierarchic learning and research practises. 


www.helenahildur.se/