Bilder från Nysund |  New Sound Images
Ljudtornet på bron  |  Soundtower on the Bridge

 

live 16 januari kl 14 - 17:00

webstreaming 17 januari 

En grusväg. En lång backe ned mot Nysundsbron, som korsar vattnet där en sjö rinner ut i nästa. En passage; en himmelsspegel.


En plats tolkas i ljus och ljud genom målningar, projektioner, ljudkonst och musik -  Art’s Birthday 2022 firas i Gnestas gamla vattentorn med Öppet hus och webbradio-sändning.Öppet hus i Gamla vattentornet i Gnesta söndag den 16 januari

kl 14 - 17:00 Gratis inträde - karta och kontaktuppgifter här: https://ljudtornet.org/om-about


Webbstreaming sänds på Art’s Birthday den 17 januari 2022

17- 20:00 via Art’s Birthday network https://www.artsbirthday.net


Ljudkonst & musik: Ljudtornet medlemmar

Målningar: Helena Hildur W.

Projektioner: Johannes Ferm Winklel

Curating & koordination: Julia Adzuki


Max.10 personer tillåten i tornet åt gången.
För att säkra antalet besökare inne i vattentornet kommer vi att tillämpa ''klädnypemetoden'' som många butiker använder sig av. Det finns så många klädnypor som det finns antal tillåtna platser. Om alla platser/ klädnypor är upptagna får man vänta utanför. ”En ut och en in.” Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk!Visste du att Konsten fyller 1 000 059 år just i år?
Art's Birthday började firas den 17 januari 1963, då den franske konstnären Robert Filliou kungjorde att Konsten fyllde en miljon år - varken mer eller mindre. Något som borde högtidlighållas med en allmän helgdag! Sedan dess uppmärksammas dagen med fester, konserter, radiosändningar och performances på många platser över hela världen.


A dirt road. A long slope down to the bridge, crossing the water where one lake flows into the next. A passage; a mirror.


Art’s Birthday 2022 will be celebrated in the old Watertower of Gnesta; partly a live performance, partly a webradio event. A road crossing between two lakes will be interpreted into painting, sound art, music and projections. 


Live event in the old Watertower of Gnesta, on Sunday, January 16th at 14-17:00 Free entrance - map and contacts here: https://ljudtornet.org/om-about


Web streaming on Art’s Birthday, January 17th 2022

17-20:00 through the Art’s Birthday network https://www.artsbirthday.net


Sound Art & Music: Ljudtornet artist collective

Paintings: Helena Hildur W.

Projections: Johannes Ferm Winkler

Concept & coordination: Julia Adzuki


Maximum 10 people allowed in the tower at a time.
In order to secure the number of visitors inside the water tower, we will apply the ''clothing peg method'' that many shops use. There are as many clothes pegs as there are number of places. If all places / clothes pegs are occupied, you have to wait outside. 'One out and one in.'
Avoid crowding, keep your distance and stay home if you are sick!


Did you know that 2021 is Art's 1 000 059th Birthday?
Art's Birthday is an annual event, first proposed in 1963 by French artist Robert Filliou. He suggested that until 1 000 000 years ago, there was no art. But then one day, on the 17th of January to be precise, Art was born! According to Filliou, a public holiday should be announced to honour the presence of Art in our lives. Every January 17th since 1963, Art's Birthday has generated parties, concerts, broadcasting and performances in many places around the globe. 


Målning | Painting: Helena Hildur W.