VATTENTORNET GNESTA


Gnesta gamla vattentorn är uppfört år 1914, och är ett av de tidigare exemplen i Sverige på vattentorn som är byggt med en tydlig skelettkonstruktion av betong, med utkragande överbyggnad och därigenom en väl synlig cistern, samt enkelt putsade fasader. Vattentornet har ett tydligt jugendformspråk, är ett pionjärarbete och har ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde.


Tornet är konstruerat och ritat av den namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf, född 1870. Tornet togs ur bruk som vattentorn 1972, ägs av Gnesta kommun och vårdas av Föreningen Gnesta Vattentorn sedan år 2011. Föreningen jobbar bl.a. för bevarande av vattentornet som kulturminnesmärke, och för att öka tillgängligheten för besökande. För närvarande pågår arbetet med att öka säkerheten i trappan de 2 övre nivåerna i tornet så att allmänheten i en framtid skall få möjlighet att besöka dessa nivåer. I dag kan bara tornets bottenvåning användas som publik lokal i olika sammanhang, t.ex. som konstgalleri under Gnesta konstrunda.

Läs mer om föreningen på; https://www.facebook.com/Gnesta-Vattentorn-141815049219583/

www.gnestavattentorn.se

Foto: Bernadette Trench-Thiedeman

www.bernadettett.com

GNESTA WATER TOWER


Translation coming soon!