en plattform för experimentell ljudkonst och musik i ett unikt akustiskt rum  |  a platform for experimental sound art and music in a unique acoustic room

Om | About

Ljudtornet är ideel föreening och en plattform för experimentell ljud, konst och musik som ta plats i Gnesta Vattentorn med en årligt återkommande festival ANTENN och andra evenemang. I förlängningen vill Ljudtornet etablera en permanent plats för experimentell ljud, konst och musik, och ett internationellt residency-program.


Ljudtornet är en grupp konstnärer och sångare med brokig bakgrund, som har en brinnande lust att gemensamt utforska rösten och resonansen i Gnesta gamla Vattentorn. Akustiken i tornet är helt unik med sin exceptionellt långa och runtgående efterklang.


Då vi lever i en värld där tystnad är en bristvara, har vi blivit sämre på det uppmärksamma lyssnandet. Ljudtornet vill återta förmågan att lyssna med alla sinnen - på oss själva, varandra och till jorden.

Ljudtornet (The sound tower) is a not-for-profit organisation and platform for experiemental sound, art and music that takes place in the old watertower in Gnesta, with an annual festival ANTENN and other events. In the long term Ljudtornet wishes to establish a permanent place for experiemental sound, art and music, and an international residency program.


Ljudtornet is a group of artists and singers with diverse backgrounds who have a burning desire to explore the voice and resonance of Gnesta's Water Tower. The acoustics of the tower are completely unique with their exceptionally long and rounding reverberation.


As we live in a world where silence is scarce, we have become less attentive to listening. Ljudtornet wants to support the practice of listening with all the senses - to ourselves, each other and to earth.

kontakt & hitta hit  |  contact & find us

gamla Vattentornet | the old water tower


Freja skolgård | Freja Schoolyard

Skolgatan

Gnesta

email: info@ljudtornet.org

Vattentornet är fysiskt tillgängliga för rullstolsburna m.fl. | The water tower is physically accessible for wheelchair users and others.

Ljudtornet konstnärliga ledare  |  Ljudtornet artistic directors